Rekvizīti

LODE SIA

Juridiskā adrese: Lodes iela 1, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV-4128

Reģistrācijas Nr.: 50003032071

Banka: SEB banka

Bankas kods: UNLALV2X

Konta Nr. LV02UNLA0004000609502

Kontakti

Madara Plūme
Pārdošanas vadītāja Latvijā un Igaunijā

Liepas realizācijas daļa
Lodes iela 1, Liepa, Liepas pag., Priekuļu novads, LV-4128

Ānes realizācijas daļa
Celtnieku iela 34, Āne, Cenu pag., Ozolnieku novads, LV-3043
+371 63055263 (9:00-17:00)

Tehniskās konsultācijas par produkcijas pielietošanu